01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ MALİ TABLOLAR

ISPARTA SERBEST MUHASEBECE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Bilanço 

 

ISPARTA SMMM ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ 

01.01.2020 -31.12.2020 Dönemi Ayrıntılı Bilanço

01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Ayrıntılı Gelir Tablosu

TESMER ISPARTA ŞUBESİ

01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Ayrıntılı Bilanço

01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Ayrıntılı Gelir Tablosu

 

01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ ISPARTA SMMM ODASI FAALİYET RAPORU

1. ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

1.1. Oda Başkanı'nın Sunuşu

1.2. Genel Başkan'ın Sunuşu 

1.3. Odamızın Misyonu ve Vizyonu

1.4. Temel Bilgiler

    1.4.1. Yönetim Kurulu

    1.4.2. Denetleme Kurulu

    1.4.3. Disiplin Kurulu

    1.4.4. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu

    1.4.5. TESMER Yönetim Kurulu

    1.4.6. Etik Komitesi

    1.4.7. Oda Temsilcileri

    1.4.8. Danışma Meclisi

    1.4.9. Oda Organizasyon Yapısı

     1.4.10. Personel Durumu

     1.4.11.Odada Görev Yapmış Kurullar

2. TOPLUMSAL RAPORLAR

3. ISPARTA İLİNDE MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

4. ISPARTA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ FAALİYETLERİ

    4.1. Toplantı - Seminer

    4.2.Denetim Kurulu Faaliyet Raporu

    4.3. Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu

    4.4. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Faaliyet Raporu

    4.5. Eğitim Faaliyetleri

    4.6. Üye/Stajyer İstatistiki Bilgiler

    4.7. Diğer Odalarla İlişkiler

    4.8. Birlik İle İlişkiler

    4.9. Diğer Kurumlar İle İlişkiler

    4.10. Oda Komisyonlarının Faaliyetleri

   4.11. Diğer Faaliyetler

5. MESLEKİ FAALİYETLER

    5.1. 1-7 Mart Muhasebe Haftası

    5.2. Büro Ziyaretleri

    5.3. Ruhsat Dağıtım Töreni

 

Duyurular

Mevzuatlar