BAZI HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNDİRİMLİ OLARAK UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI’NIN UYGULAMA SÜRESİ TEKRAR 1.6.2021 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 31.07.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

BAZI HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNDİRİMLİ OLARAK UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI’NIN UYGULAMA SÜRESİ TEKRAR 1.6.2021 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 31.07.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) https://www.resmigazete.gov.tr/.../2021/06/20210602-21.pdf
YİNE, GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA UYGULANAN İNDİRİMLİ, STOPAJ ORANI 31.7.2021 TARİHİNE KADAR İKİ AY DAHA UZATILMIŞTIR.
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) https://www.resmigazete.gov.tr/.../2021/06/20210602-22.pdf
Görüntüle :72 Tarih : 10:10:00 02/06/2021

Duyurular

Mevzuatlar