TAM TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İNDİRİLECEK KDV’NİN DE 109 NO.LU SATIRA KAYDEDİLMEK SURETİYLE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Görüntüle :143 Tarih : 04:39:16 07/02/2019

Duyurular

Mevzuatlar