Staj Devam Ederken İşyeri Adres Nakli ve Unv.Değişikl.

İşyeri Adres Naklinde (Ticari Şirketler ve SMMM ve YMM şirketlerinde Getirilecek Evraklar

* İşyeri değişikliklerinde adres nakli ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
* SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

(Bürolarda) Adres Naklinde Getirilecek Evraklar :

* Bürolarda adres değişikliklerinde yoklama fişi fotokopisi
* SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.

Ticari Şirketler ile SMMM, YMM şirketlerinde Ünvan Değişikliklerinde yapılacak İşlemler :

* Unvan Değişikliği ticaret sicil gazetesi fotokopisi
* SSK'ya ve Vergi dairesine unvan değişikliği gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir. 

Duyurular

Mevzuatlar