Aidatlar

ÜYE AİDATLARI

 

1-MAKTU AİDAT

 

Her yıl Ocak ay'ı sonuna kadar ödenir.
(Muhasebe Bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler maktu aidat ödemekle yükümlüdürler).

2021 yılı maktu aidatı 580.00 TL ' dır.

 

2-NİSBİ AİDAT

Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile mesleki şirketlerde ortak olan üyelerden her yıl Mayıs veEkim aylarında iki taksitte ödenir.
Nisbi aidat bir önceki yıl elde edilen mesleki kazanç üzerinden alınır.

Nisbi aidat miktarı maktu aidat miktarının bir katından az ve yirmi katından fazla olamaz. Zarar eden meslek mensuplarının da en az bir maktu aidat tutarında nisbi aidat ödemesi zorunludur.

Mesleki faaliyette bulunan her üye, yıllık gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının, şirket olarak faaliyette bulunduğu takdirde dağıtılsın veya dağıtılmasın, beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın %1’ini nisbi aidat olarak öder. Şirket ortaklarının her birince ödenecek nisbi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nisbi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.(Maktu aidattan az olamaz).

Şirkette imza yetkisi bulunmayan ve aynı zamanda bağımsız büro faaliyetini sürdüren ortaklar hem büro gelirleri üzerinden hem de şirket gelirleri üzerinden nisbi aidat ödemek zorundadır.

Şirket tüzel kişiliğinden ayrıca nisbi aidat alınmaz.

Aidatlarınızı ;
• Oda veznesine.
• Banka Hesap Numaralarımıza veya Posta Çeki Hesabımıza ödeyebilirsiniz.

 

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:


DENİZBANK- ISPARTA ŞUBESİ

HESAP NO         : 9740-5884856-351

IBAN TR 73 0013 4000 0058 8485 6000 01TÜRKİYE İŞ BANKASI- ISPARTA ŞUBESİ

HESAP NO:    :1039298

IBAN TR68 0006 4000 0013 30010392 98

 

 


ZİRAAT BANKASI MİMAR SİNAN ŞUBESİ

HESAP NO         : 258 468 37 – 5001

IBAN TR 71 0001 0011 6025 8468 3750 01


 

Duyurular

Mevzuatlar