Büro Adres Değişikliği

BÜRO ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Adres değişikliği yapan meslek mensuplarımızın, vergi dairesi yoklama tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren, ilk 15 gün içerisinde, adres değişikliklerini Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Adres değişikliği için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir.

GEREKLİ OLAN BELGELER:

-        Adres Değişikliği Matbu Dilekçe,

-        1 Adet Vergi Dairesi Yoklama Fişi Fotokopisi,

-        Eski Büro Tescil Belgesi Aslı,

-        Büro Tescil Belgesi (Adres Değişikliği) Başvurusu yapılacaktır.

-        1 Adet Fotoğraf.

Duyurular

Mevzuatlar