Büro Kapanış İşlemleri (Çalışanlar Listesinden Çıkış)

BÜRO KAPANIŞ İŞLEMLERİ

Büro kapanışı yapan meslek mensuplarımızın, vergi dairesi kapanışını takip eden ilk 15 gün içerisinde, Odamıza başvuru yaparak, Çalışanlar Listesinden çıkabilmeleri için büro kapanışlarını bildirmeleri gerekmektedir. Büro kapanışı için gerekli olan belgeler aşağıda verilmiştir.

İSTENEN BELGELER:

1. Dilekçe (Matbu dilekçe için tıklayınız)

2. Yoklama Fişi Fotokopisi

3. Büro Tescil Belgesi (Aslı)                                                                     

4. TÜRMOB Kaşesi

Duyurular

Mevzuatlar