Kayıt Silme İşlemleri (Vefat, Fesih YMM)

VEFAT HALİNDE KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

• Dilekçe.(Varisleri tarafından yazılacaktır.)

• Ölüm kağıdı (gömü belgesi)

• Ruhsat ve kimlik aslı

• Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)

• Kaşe (varsa)

• Vergi dairesi kapanış tutanağı

 

FESİHTEN DOLAYI KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

• Dilekçe. (Meslek mensubunun üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)

• Ruhsat ve kimlik aslı

• Kaşe (varsa)

• Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)

 

YMM OLDUĞUNDAN DOLAYI KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

• Dilekçe. (Meslek mensubunun YMM olduğundan dolayı üye kaydının silinmesine ilişkin talebi

• YMM Ruhsat fotokopisi

Duyurular

Mevzuatlar