Ortaklık (Şirket) Kayıtları

 

 

 

Büro açılışı yapan meslek mensuplarımızın, vergi dairesi açılışını takip eden ilk 15 gün içerisinde, Odamıza açılışlarını bildirmeleri gerekmektedir. Büro açılışı için gerekli olan belgeler aşağıda verilmiştir.

Çalışanlar Listesine Kayıt Dilekçesi ve Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (Ortaklar şahıs olarak ayrı ayrı ve Ortaklık adına doldurulacaktır)

* Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi (Açılış Tutanağı)

* Ortaklık Sözleşmesi

* Ticaret Sicil Gazetesi

* İmza Sirküleri

* Büro Tescil Belgesi Başvurusu (Oda'ya)

Kaşe Talep Formu (2 Suret) (daha önce kaşe başvurusu olmayan imza yetkili ortaklar için)

* Kaşe Bedeline ilişkin dekont.

 

Duyurular

Mevzuatlar